Промоции

  • При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване до края на 31.12.2020 г. със срок 6 месеца, клиентът получава безплатно годишно счетоводно и данъчно приключване.
  • При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване до края на 31.12.2020 г. със срок 1 година, клиентът има възможност да се възползва от горната отстъпка и получава възможност да ползва 1 месец безплатно счетоводно обслужване, след първите шест месеца от абонамента по всяко време, определено от него.
  • Регистрация на фирма в Агенцията по вписванията само за 110,00 лв. до края на 31.12.2020 г. при подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване със срок 1 година. 
  • Регистрация на търговски обект ( магазин, ресторант, козметично студио) за 300,00 лв. 

Забележка: Всички цени са в български левa без включен данък върху добавената стойност (ДДС). Можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерно на „Нови Възмоности” счетоводно предприятие, което не е регистрирано по ЗДДС.