Eднократно счетоводно и данъчно обслужване

обслужване/годишно приключване

Счетоводна компания „Нови Възможности 2015" ЕООД предлага цени, които са прозрачни и обосновани!

Ако бизнесът ви не изисква непрекъснато ползване на счетоводни услуги, бихте могли да ангажирате счетоводител еднократно - след края на всяка финансова година, когато идва време за годишните данъчни декларации и отчети. Този подход е приемлив за предприятия нерегистрирани по ЗДДС и нямащи персонал. Ако изберете да ползвате счетоводна услуга веднъж годишно, е твърде вероятно да не узнаете за някоя новост, свързана с данъчното облагане и така да пропуснете срок, така че следва добре да пресметнете съотношението "риск от глоби" - "спестяване разходи за счетоводство".

Искам оферта

ЦЕНИ ЗА ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

  • Годишно счетоводно приключване – цената се определя от броя на документите през календарната година и спецификата на дейността на дружеството и включва: изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО в НАП, изготвяне и подаване на годишен финансов отчет в НСИ, публикуване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – от 50,00 лв. до 150,00 лв. в зависимост от сложността.
  • Регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС – 100,00 лв.
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти – 50,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения - 30,00 лв. 
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията / с вкл. държавна такса/ - 30,00 лв. 
  • Регистрация по Закона за защита на личните данни – 100,00 лв.

Забележка:  Всички цени са в български левa без включен данък върху добавената стойност (ДДС). Можете да сключите договор за счетоводно обслужване с предприятие партньор на „Нови Възможности 2015” ЕООД, което не е регистрирано по ЗДДС. 

Посочените цени са ориентировъчни и „Нови Възможности 2015” ЕООД  си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.

За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за неупомената цена на услуга, моля изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон: +359 877 82 85 82!