Счетоводни услуги София

Счетоводно обслужване
Счетоводна компания Нови Възможности 2015 ЕООД предоставя пълно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес. Предлаганите от нас счетоводни услуги най общо включват, но те не се ограничават до: Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на...
Обработка на заплати
Обработката на заплатите са неразделна част от счетоводните услуги на всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за...
Годишно счетоводно и данъчно приключване
Целта на годишното счетоводно приключване е да бъдат формирани и уточнени финансови показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на...
Данъчна защита
В бизнеса всяка сделка подлежи на данъчно облагане. Счетоводна компания Нови Възможности 2015 ЕООД може да Ви предложи най – добрите решения, които да оптимизират вашите данъчни задължения в съответствие с действащата нормативната уредба. Целта ни е да сме свързващото звено между нашите клиенти и...
Регистрации
В процеса на своята дейност на всяко предприятие се налагат регистрации в различни институции. Счетоводна компания Нови Възможности 2015 ЕООД може да следи, информира, подготвя документи и регистрира, където е необходимо вашата фирма. Ние предлагаме: Регистрация на фирма в Агенция по вписвания...
В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди. Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и...