Данъчна защита

Данъчна защита

В бизнеса всяка сделка подлежи на данъчно облагане. Счетоводна компания Нови Възможности 2015 ЕООД може да Ви предложи най – добрите решения, които да оптимизират вашите данъчни задължения в съответствие с действащата нормативната уредба. Целта ни е да сме свързващото звено между нашите клиенти и данъчната администрация чрез изграждане на индивидуална данъчна стратегия. Ние предлагаме:

  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК по всякакви възникнали въпроси и казуси
  • Изготвяне и предоставящи данъчни справки и уведомления
  • Оказваме съдействие на проверяващите органи във връзка с насрещни проверки, проверки при възстановяване на данъци и осигуровки, ревизии
  • Представителство и защита при провеждане на одит