Годишно счетоводно и данъчно приключване

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Целта на годишното счетоводно приключване е да бъдат формирани и уточнени финансови показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година. Годишното счетоводно приключване включва:

  • Събиране, класифициране, осчетоводяване на всички документи за годината
  • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за НАП
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за НАП
  • Изготвяне и подаване на годишен статистически отчет за НСИ
  • Обявяване на годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията